GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky, podľa zadania zákazníka.

Objednávateľ služby a používateľ "kontaktného formuláru" udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na základe § 13 číslo (1) písmeno (b) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, so spracovaním požadovaných osobných údajov pre účel spracovania a realizácie služby, spoločnosťou AVKP, s.r.o., IČO: 47649691, sídlo: Na Karlove 783/40, Banská Bystrica 974 01 (ďalej iba "poskytovateľ služby"). Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ služby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu dvoch rokov odo dňa jeho udelenia. Objednávateľ alebo používateľ majú právo:

Právo na výmaz osobných údajov

Právo na opravu osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo na presnosť osobných údajov

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V prípade využitia týchto práv voči spoločnosti AVKP s.r.o. prosím kontaktujte nás info@servis-sedaciek.sk